Vågmästaren

Senaste nytt

Årsstämma 2022


Publicerat 2022-06-29 15:15:27

Nu finns protokollet från Samfällighetens årsstämma 2022 att ta del av.
Protokollet hittar ni genom att klicka på denna länk.


Extra årsstämma 7/7 kl 18:00


Publicerat 2022-06-20 23:40:59

Vågmästarens Samfällighetsförening kommer att kalla till extra årsstämma för att komplettera tidigare årsstämma med revisor, revisorsuppleant (ny revisionsbyrå) och suppleant till samfällighetsföreningen samt kompletterande deltagare i valberedningen. Mötet kommer att hållas i föreningslokalen på Strandvägen 9.


Iläggning av Y-bommar


Publicerat 2022-04-12 12:23:25

Fredagen den 22/4 är det dags för att lägga i Y-bommarna i hamnarna. Kl 17:00 är det samling och alla med båtplats förväntas delta. Någon hamn har redan gjort klart arbetet, och finns det andra som vill göra det tidigare så är det fritt fram att genomföra. Kontakta Ola Castenvall vid eventuella frågor. Hamn@vagmastaren.org.


Dörr till soprum


Publicerat 2021-11-15 20:47:40

Dörren till soprummet mellan Garage 23 och Strandvägen 13 har tyvärr havererat gällande passage-systemet.
Delar och arbete är beställt och beräknas bli klart under veckan.
Under tiden får andra soprum nyttjas.
Om möjligt avvakta med pappersförpackningar och annat om det är överfullt i tillgängliga behållare.


Markarbete v.45


Publicerat 2021-11-03 11:53:47

Det kommer att utföras markarbeten vid Strandvägen 29 under vecka 45. Detta ska utföras för att bygga bort vattensamlingar som uppstår där.