Vågmästaren

Senaste nytt

Betalning av hyreslägenheten


Publicerat 2022-12-08 17:14:13

Nu är det klart med ett Swish-konto för att betala övernattningar i hyreslägenheten. I lägenheten finns det förberett med en QR-kod som kan skannas för att få detaljer som swishnummer, belopp (350 kr) och exempel på meddelande (ID-taggens nummer) förifyllt.
Betalnings görs med fördel i samband med övernattning för att underlätta matchning av bokning och betalning.

Genom att använda swish som betalning så sparar Samfälligheten pengar genom att minska administration och kostnader för fakturahantering.


Extra föreningsstämma 2022-10-28


Publicerat 2022-11-01 20:24:19

Vågmästarens Samfällighetsförening hade en extra föreningsstämma fredagen den 28/10 där det beslutades att återgå till tidigare upplägg gällande parkeringsplatserna där innehavarna faktureras av Samfälligheten istället för Bostadsrättföreningarna.

Eftersom det blev administrativt ohållbart att fortsätta med upplägget via BRFer samt att det uppstått oenighet gällande debiteringar så beslutades det på stämman att återgå till tidigare, fungerande modell.

Protokollet från stämman återfinns på denna länk.


Kontaktväg gällande parkering


Publicerat 2022-10-21 08:59:38

För uppsägning, ändring eller ansökan gällande parkeringar i Vågmästaren, skicka mail till Bredablick på adress info@bblick.se.


Hamnar - Upptagning av bommar


Publicerat 2022-10-19 18:58:10

Den 6/11 klockan 16.00 så är det dags för upptagning av Y-bommarna i hamnarna. Ola Castenvall är sammanhållande men varje hamngrupp kan styra upp sitt arbete.


Parkeringarna - fakturor


Publicerat 2022-10-10 21:59:00

Vågmästarens Samfällighetsförening har sedan halvårsskiftet en ny ekonomisk förvaltare. Det har varit en process att få till övergången från den gamla till den nya, men samtidigt så finns det en annan orsak till att parkeringarna inte har fakturerats efter 1/7.

Efter ett stämmobeslut i Samfälligheten 2020 så beslöts det att fakturering av parkeringarna skulle ske av bostadsrättsföreningarna från den 1/4 2021, men det ledde till att administrationen kring parkeringarna blivit dyr och komplicerad och dessutom så har en oenighet uppstått bland Samfällighetens ägare gällande Bostadsrättsföreningarnas betalning av de nyttjade platserna, så Samfälligheten ämnar lägga fram ett förslag på en återgång till tidigare lösning, ett förslag som behöver beslutas på en ny stämma. Samfällighetsföreningen har ett styrelsemöte i mitten av oktober och mer information kommer att förmedlas ut efter det har genomförts.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Vågmästarens Samfällighetsförening


Länkar

Bokningar av tvätt och lägenhet är tillgängligt via webb och App.
Bokningssystemet når ni på följande länk:

Bokning av gemensamhetslokalen och tvättstugorna

Instagram

Facebook

1 månad sedan

Vågmästaren
Information om parkeringsplatserna. I fredags (28/10) så genomförde samfälligheten en extra föreningsstämma och protokollet från denna stämma återfinner ni på hemsidan (www.vagmastaren.org).På stämman beslutades det bland annat att parkeringarna ska återgå till samfälligheten och att fakturering för dessa framöver kommer att ske via samfällighetens nya förvaltare Bredablick med start nu under november. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

2 månader sedan

Vågmästaren
Samfällighetsföreningen genomför ett byte av förvaltare och har därmed inte haft möjlighet att debitera ut de förhyrningar som gjorts av övernattningslägenheten efter halvårsskiftet.En ny lösning med Swish är under framtagande och så fort den är på plats så kommer instruktioner att sättas upp gällande hur betalning ska genomföras i samband med hyra av övernattningslägenhet.Till er som hyrt men ej blivit debiterade så kommer det avisering via mail eller brev. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook