Parkering och hamnar

På området finns tre garage, hus 21 precis vid infarten till området, hus 22 vid Hammaröleden och hus 23 mitt i området.

Förutom garageplatser under tak finns platser i carport och öppna parkeringsplatser ovanpå garagen och på eller i anslutning till lokalgatorna.

Totalt så finns det 454 platser inom området fördelat enligt följande:

36 st besöksparkeringar
3 st plaster anpassade för handikapp
62 st platser i carport
22 st platser med laddstation för el- och hybrid-bilar
189 st platser utomhus med motorvärmare
154 st platser i garaget.

Besöksparkeringarna återfinns bland annat uppe på taket på garaget, hus 23.

Platserna förmedlas av Vänerförvaltning, kontaktperson Eva Andersson.

Reglerna för garage och parkeringsplatser framgår av bilaga 2 i ordningsreglerna.

Kontaktperson
Kontaktperson i Samfälligheten är Christer Dahlström, parkering@vagmastaren.org. Till honom kan ni vända er med felanmälningar på t.ex portar och garagedörrar.
Vi förlust av ID-tagg eller fjärrkontroll så kontakta Vänerförvaltning som hjälper er med beställning av ny. Ny fjärrkontroll debiteras med 750 kr och ID-tagg med 200 kr.

Hamnar
På området finns fyra hamnar. Hamnarna innehåller tillsammans 42 båtplatser. Båtplatserna förmedlas av Vänerförvaltning, kontaktperson Eva Andersson. Kön är för tillfället lång.

Regler för båtplatser

Hamnansvariga