Arbetsgrupper

För att effektivisera arbetet har Samfällighetsföreningen inrättat ett AU och sex arbetsgrupper.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet behandlar och förbereder frågor inför styrelsemötena och sköter en hel del av de löpande ärendena.
AU består av styrelsens ordförande, Rolf Skanslie, och dess sekreterare, Maj-Len Nystedt. AU nås via mailadressen ordforande@vagmastaren.org.

Arbetsgrupper
Det finns sex arbetsgrupper som hanterar olika delar av de gemensamma faciliteterna.

Yttre mark
Ansvarar för renhållning, snöröjning, parkarbeten och dylikt.
Gruppansvarig är Håkan Brandt, mark@vagmastaren.org.

Återvinning och Renhållning
Har ansvar för sop- och återvinningsrum samt information runt detta.
Gruppansvarig är Monika Pettersson, atervinning@vagmastaren.org

Parkeringar och Garage
Ansvarar för parkeringarna, såväl i garagen som ute på området.
Gruppansvarig är Christer Dahlström, parkering@vagmastaren.org

Hamnar och Båtplatser
Ansvarar för båtplatser och inrättningar i de fyra hamnarna.
Gruppansvarig är Ola Castenvall, hamn@vagmastaren.org

Gemensamhetslokaler
Tvättstugor samt lokalen för styrelsemöten och övernattning.
Gruppansvarig är Inger Thysell, lokaler@vagmastaren.org

Systemansvarig
Ansvarar för IT, bokningssystem, webbsidor och liknande.
Gruppansvarig är Christer Magnusson, system@vagmastaren.org.

Bygg-gruppen
Finns som stöd för diskussion och hjälp i samband med renovering, reparation, byggfel etc.
Bygg-gruppansvarig är vakant, bygg.grupp@vagmastaren.org.