OBS! HALKVARNING

Underkylt regn kommer ned som nederbörd just nu, så på vissa ställen är det väldigt halt.
Var försiktiga när ni går ut.